Blogg

Sida 3

RSS

Stamspolning sparar pengar

24 nov 2017

Det finns all anledning till att även som fastighetsägare använda sig av samma tänk som en vanlig husägare brukar göra för att spara pengar. Det vill säga att tänka och agera långsiktigt och i förebyggande syfte snarare än att tvingas betala så det är akut och därmed mer kostsamt. Det här gäller oavsett vilket område på en fastighet man pekar på, men främst så kan vi peka på tre stycken där man har ett större behov av förebyggande jobb och ett långsiktigare tänk. Det finns nämligen tre stycken områden som samtliga slits lite mer än övriga och som således behöver mer översikt och lite mer omsorg. Vilka är då dessa och vad ska du som fastighetsägare fokusera på då det kommer till förebyggande arbete?

Först och främst så kan vi peka längst upp på de fastigheter du äger och säga att ditt tak kommer att behöva repareras med jämna mellanrum. Något som är naturligt då taket är den yta som drabbas hårdast av regn, snö, kyla och solsken och som därmed också har en begränsad livslängd. En kontakt med en takläggare för regelbundna kontroller och reparationer kan spara mycket pengar och ger dig dessutom en chans till bättre planering kring kostnaden om eventuella framtida takbyten på dina fastigheter i Stockholm.

Nummer två handlar om det andra området på dina fastigheter där Moder Jord har en förmåga att påverka – nämligen husgrunden och här är vikten väldigt stor att du regelbundet kollar huruvida en dränering är- eller kommer att bli nödvändig att genomföra.

Det tredje området är också det enklaste att underhålla men – tyvärr – också det mest bortglömda och handlar om rören och de ledningar som löper på insidan av dina fastigheter. Dessa slits väldigt mycket mer än vad man tror och av den anledningen så kan det vara nödvändigt att kanske var tredje år genomföra en stamspoling som rensar dem rena från smuts, från fett och från annat som kan ha fastnat i dessa och orsaka stopp samt sämre vattenflöden.

Stamspolning höjer levnadsstandarden i Stockholm

Stamspoling är att alltid att föredra framför ett stambyte och om man regelbundet – som sagt, vart tredje år – genomför en stamspolning i sina fastigheter i Stockholm så har man också en större chans att slippa ett sådant. En stamspolning i Stockholm är ett betydligt lindrigare projekt som inte alls påverkar de som bor i en fastighet på samma sätt som ett stambyte gör.

Naturligtvis så kommer man förr eller senare ändå att tvingas genomföra ett sådant; även med regelbunden stamspolning så finns ett naturligt slitage på rör och ledningar och detta främst i de större fastigheterna där många lägenheter finns och där många personer duschar, använder handfaten och går på toaletten. En stamspolning gör dock att ett stambyte sker mindre frekvent och att rören och ledningar håller på ett väldigt bra sätt där de boende slipper stopp i avlopp, illaluktande golvbrunnar och dåligt vattenflöde.

Som hus- och som fastighetsägare så har man således all anledning till att initiera en kontakt med ett företag som erbjuder tjänsten stamspolning och detta oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige. Det sparar – helt enkelt pengar och höjer levnadsstandarden.

Fem anledningar att arbeta som rörmokare

14 nov 2017

Rörmokare är en yrkesgrupp som det råder hög efterfrågan på just nu. Oavsett om du så bor i Nynäshamn, Avesta eller Göteborg har du säkerligen goda chanser till att hitta ett arbete. Den höga efterfrågan bör också ha medverkat till att driva upp lönerna., som är goda i dagsläget. Rörmokare idag är ofta ganska välbetalda jämfört med hur det såg ut förr. Men lönen är inte den enda anledning att bli rörmokare – läs vidare för att veta mer.

1.    Stabilitet

Rörmokare kommer att behövas så länge det finns hus och avlopp. Även om byggkonjunkturen kan svänga, kommer det alltid behövas någon som kan underhålla och reparera. En rörmokare i Nynäshamn kanske arbetar mer med just underhåll och reparationer än någon i centrala Stockholm, som kanske arbetar mer med nybyggnationer.

2.    Börja tjäna pengar tidigt

Istället för att gå en tre- eller femårig högskoleutbildning, kan du börja arbeta direkt efter gymnasiet. Visserligen arbetar man då som lärling med en ganska låg lön, men det är ett praktiskt (och betalt) sätt att lära sig arbetet på. När den som är rörmokare är 25 år finns inga studielån att betala (som många jämngamla har), samtidigt som en bra lön ofta har erhållits vid den här åldern.

3.    Hög efterfrågan ger alternativ

Vill du jobba som rörmokare i Nynäshamn? Eller kanske i Norge? Den höga efterfrågan gör det enkelt att flytta dit du vill och arbeta där. Vissa i andra yrken, med spetskompetenser, kanske endast kan jobba i två av Sveriges storstäder till exempel. Som rörmokare har du dock goda möjligheter att arbeta var du vill i landet – oavsett om det så är i Nynäshamn eller i Norge.

4.    Variation

Arbetet som rörmokare behöver inte innebära att du åker hem till privatpersoner och lagar toaletterna hela dagarna (om det inte är det du vill, förstås). Rörmokare kan jobba i många olika typer av industrier. Till exempel behövs det kompetens som kan rita och designa avlopp för nybyggnationer eller för att besluta hur kommunens ledningar ska expanderas.

5.    Oberoende

Duktiga rörmokare kan välja att starta en egen firma för att bli mer oberoende. Att göra det här är inget ovanligt och kommer med flera fördelar. Förutom att du just blir mer oberoende, har du också större chans att påverka din lön. Något annat som många uppskattar är att man bara jobbar för sig själv – inte för någon annan.

6.    Håller dig i form

Jobbet som rörmokare kan hålla dig i form – både mentalt och fysiskt. Många och långa uträkningar om dagarna gör att du tränar hjärnan, medan det fysiska i jobbet håller din kropp i trim.

Bättre ventilation med hjälp av en rörmokare

23 aug 2017

Ett ganska stort problem i Sverige gäller ventilation och undermålig sådan. Har man dålig ventilation i sitt hus så innebär detta konkret att man dels betalar väldigt mycket pengar – äldre ventilationssystem är väldigt kostsamma – och dels också kan de föra med sig en sämre levnadsstatus. Sjukdomar – regelbundna förkylningar – och allergier samt astma är saker som samtliga till viss del kan härledes till det faktum att huset där man bor i har för dålig ventilation. Det här är något som man som husägare måste vara medveten om och detta oavsett var man bor i Sverige – från Malmö, via Stockholm och hela vägen upp till Kiruna; problemet finns överallt och lyckligtvis så gör även lösningen detsamma.

Det som hjälper i ett sådant läge är nämligen att kontakta en rörmokare som först genomför en initial kontroll och som sedan även kan komma med de bästa lösningarna för en förändring. Äger du ett hus i Stockholm så är det således bara att kontakta en rörmokare för att se över hur din ventilation ser ut och detta kanske särskilt om du bor i ett hus där dina energikostnader är oförklarligt höga; trots att du i grunden har en effektiv lösning i form av exempelvis bergvärme som energikälla.

Det här gäller för övrigt även i allra högsta grad fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som samtliga har mycket pengar på att låta en rörmokare dels se över ventilationen och dels också hur pass mycket energi som radiatorerna drar samt hur man kan effektivisera dessa. En så kallad finjustering är ett bra sätt att kapa kostnaden i en fastighet och det här är många fastighetsägare totalt medvetna om; något som i slutändan drabbar hyresgästerna i form av högre hyra.

För att förklara vad en finjustering innebär så kan vi säga att det det handlar om en fastighet i Stockholm; en hög sådan och där man dras med höga kostnader – kostnader som man – naturligtvis – vill sänka och av den anledningen så kontaktar man en rörmokare för att genomföra en finjustering.

En rörmokare gör en finjustering i Stockholm

Det hela går här att jämföra med hur ett träd ser ut och där fastigheten i Stockholm utgör stammen och där lägenheterna utgör grenarna. Ett klassisk exempel här är att lägenheterna längst upp har ett sämre tryck och flöde på sitt vatten; något som i slutändan blir dyrare då pumpningen kostar mer pengar och kräver mer energi – i onödan.

Den rörmokare man anlitar kan ganska omgående råda bukt på detta problem i fastigheten i Stockholm och genom denna finjustering så gör han så att trycket och flödet blir lika bra i alla lägenheter – oavsett våning och förhållande till ”stammen” och det här gör i slutändan fastigheten mer kostnadseffektiv och medför att hyresgästerna så småningom kan se fram emot en hyressänkning snarare än den obligatoriska höjningen som årligen tillkommit.

Vikten av en rörmokare och dennes jobb ska således inte underskattas – oavsett om det handlar om en vanlig villa och ventilationen där eller om en större fastighet i Stockholm; det finns pengar att spara på att anlita en rörmokare för en – först och främst – initial kontroll. Läs mer om din rörmokare i Stockholm.

Tips för att underhålla villan

18 aug 2017

Som husägare har man en hel del saker att tänka på. Betydligt fler än om man bor i en hyresrättslägenhet, eller en bostadsrätt för den delen. Ett hus kräver helt enkelt mer underhåll och att det utförs av dig som är husägare – inte någon som en bostadsrättsförening kanske hade anlitat.

Det finns ett flertal områden som bör tas om hand om av dig som husägare. Vi kan knappast täcka alla områden i den här texten, men här ger vi exempel på några saker som kan behöva underhållas. Vissa saker går att göra själv, som att säkra huset mot snö till exempel, men saker som relining kräver någon med erfarenhet och kunskap.

Rören

Det kan bli många problem med rören och i olika delar av huset. Som husägare är det bra att arbeta förebyggande mot detta hela tiden. Det här kan till exempel göras genom att vara försiktig med vad man slänger i vasken. Många tror att kaffesump är okej att slänga in i diskhon eftersom att de ska ”riva upp” gamla fettbeläggningar. Det här stämmer dock inte och bör precis som fetter och oljor undvikas.

Att stammarna vid köket blir utslitna snabbt är inget ovanligt att bostadshus. Vissa väljer att göra en relining vid dessa stammar om övriga rör under huset är fräscha. Tänk dock på att en relining inte är någon permanent lösning. Oavsett hur väl en relining utförs, kommer rören att behöva bytas ut förr eller senare.

Säkra huset inför vintern

När det kommer till att säkra huset inför vintern handlar det normalt om när en semester ska tas, eller när det är ett fritidshus det är frågan om. De flesta skador som kan relateras till kyla och vinter beror på att vatten, någonstans, har fryst och därefter expanderat. Det här kan leda till att både vattenledningar och toalettstolar spricker. Det här är, som tidigare nämnt, något främst drabbar ägare av fritidshus. Det finns dock många exempel på när även villaägare har drabbats.

Om man inte tömmer systemet på vatten är det viktigt att värmen i huset behålls medan man är borta. Gärna bör det ligga på runt 15 grader när man inte är där. Därtill bör man även stänga av huvudvattenkranen.

Ett enkelt sätt att säkra sig någorlunda mot vattenskador, om de kommer från läckande rör, är att installera en så kallad vattenvakt. Har man en sådan räcker det med ett snabbt knapptryck när man lämnar hemmet för att strypa huvudledningen. Att helt enkelt tömma allt vatten innan man åker hemifrån är dock det tryggaste. Som villaägare blir det dock omständligt att göra det varje tillfälle man lämnar villan mer än några dagar.

 

Ta hand om dina rör

16 jul 2017

För dig som är bostadsägare med totalansvar för hela huset, inklusive rör, grund och yttre delar så finns de en hel del att hålla koll på. Mycket kan man hålla koll på själv och även åtgärda, men vissa saker behöver man hjälp utifrån för att kunna kontrollera och åtgärda.

Varför måste du hålla koll på dina rör?

Om du får stopp i rören på grund av bristande underhåll är både onödigt och kostsamt. Det kan även vara läckage i rör, droppande kranar och reglage som strular. Det är inte bara störande, det kan även bidra till stora kostnader på grund av förhöjd vattenförbrukning eller i värsta fall fukt och vattenskador. Det är därför alltså bra att ta hand om dina rör, eller iallafall göra en återkommande koll med några års mellanrum för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Med återkommande kontroller kan man hinna upptäcka fel och brister innan det hinner orsaka större skador. Det är ungefär som att gå till tandläkaren i förebyggande syfte - hitta påbörjade hål och fixa till det innan det blir värre.

Ekonomisk katastrof att missa skador

För den som vill snåla på besiktning av rör och liknande kan det leda till förödande skador. Rören kan rosta, gå sönder, spricka eller få ett stopp som gör att trycket tar sönder röret. Om du som ägare inte har haft rören under uppsikt och brustit i ditt ansvar som husägare kan det bli svårt att få ditt försäkringsbolag att täcka kostnaderna. Det är ungefär som att besiktiga bilen - det måste göras för att din bil ska få vistas på gatorna och för att försäkringen ska täcka. Det är tvivelaktigt om försäkringsbolaget vill täcka kostnader för en bil som är med i en olycka om den inte går igenom en besiktning men ändå används. Många försäkringsbolag tänker nog likadant med ett hus som inte kollas igenom med jämna mellanrum. Som bostadsägare har du ett ansvar att se till att kolla upp hur ditt hus mår och ta hand om det. Om du låter det förfalla vill nog inga försäkringsbolag gå in och ersätta stora summor pengar för du som ägare varit ovarsam med huset.

Det är inte dyrt att kolla upp rören

Det kostar inte en förmögenhet att ta in ett företag som kollar igenom dina rör. Om inte annat så är det garanterat mycket billigare och mindre omständigt än om rören skulle gå sönder och orsaka vattenläckage. Med andra ord är det värt att betala ett företag för att kolla. Det är än en gång precis som med en bil - försäkringen kostar pengar även fast du inte krockar, men försäkringen är garanterat billigare än det är att laga hela bilen om du krockar den! Så det handlar om att vara smart i förväg och inte bli dumsnål. Lägg hellre en liten summa då och då för att undvika en större och mer chockerande summa om det skiter sig.

Vill du hitta en vvsfirma som kan kolla dina rör? Läs mer här.

 

Billigare att renovera badrum i dagsläget

29 jun 2017

Först och främst så ska man veta att det i dagsläget är billigare att renovera – oavsett vilken del av bostaden det handlar om; att just badrummet nämndes i rubriken är för att det just i detta rum skiljer sig så pass rejält mellan nu- och då. Detta främst beroende på två stycken aspekter och om vi börjar med den första så handlar denna om den röda tråd som löper genom all sorts renovering i dagens läge – nämligen rot-avdraget.

Att privatpersoner i Sverige får använda sig av rot-avdraget vid olika projekt gör att priserna för hantverkstjänster blir betydligt billigare. Om vi kortfattat förklarar hur detta avdrag fungerar så kan vi säga att du just genomfört en badrumsrenovering i ditt hus i Stockholm och där du anlitat plattsättare, rörmokare och en elektriker och där dessa jobbar mot ditt rot-avdrag. Detta innebär att du kan dra av upp till halva arbetskostnaden för deras tjänster på din deklaration och därefter få tillbaka summan på din skatt. Denna generösa skattereduktion har verkligen satt fart på hemmasnickrare över hela landet och man ser att många svenskar – i synnerhet i Stockholm – anser sig ha råd att förverkliga sina drömmar rörande designen på sina hus. Bra så; men varför blir just badrummet så pass mycket billigare då?

Jo, här handlar det om tillgången på material. Förr om åren om man stod inför en badrumsrenovering så var man tvungen att vända sig till en renodlad försäljare av kakel och klinkers och det var dessutom ofta till denne som man fick vända sig för toalettstol, handfat och dusch eller badkar; något som kostade mer pengar då denna återförsäljare ofta låg på en hög prisnivå.

Skillnaden nu är att det kommit fram fler – större! – aktörer på marknaden och om vi nämner några så handlar det om Bauhaus, Byggmax, K-rauta och Hornbach och att dessa pressat priserna för material neråt ganska rejält. Här kan man alltså som kund välja att köpa kakel och klinkers och allt annat som man behöver för denna badrumsrenovering till rena fyndpriser och man kan – som sagt – även få de hantverkare man anlitat att jobba mot sit rot-avdrag.

Därför blir det billigare att i dagsläget genomföra en badrumsrenovering förutsatt förstås att man har tillgång till de här byggbjässarna i den stad man bor i och här kan man säga att en privatperson i Stockholm har ett bättre utgångsläge än vad en person i exempelvis Kramfors har. Av naturliga skäl naturligtvis då det finns ett betydligt större urval i just Stockholm.

Hur länge orkar byggkedjorna?

Det som dock ska läggas till i denna beräkning är ett frågetecken i form av hur länge dessa större bolag klarar av konkurrensen sinsemellan. Mycket tyder på att det kommer att framkomma en liknade historia som hände i elektronikbranschen; det vill säga – priserna pressas så långt ner att det till slut blir ohållbart och att något företag går i konkurs.

Något som därefter leder till att priserna – sakta men säkert – börjar närma sig en högre nivå igen. Ska man genomföra en badrumsrenovering i dagsläget så kan det vara läge att agera redan nu medan priserna fortfarande är låga.

Tips på husprojekt till sommaren

15 mar 2017

Att komma hem till ett fräscht hus som man tycker om är viktigt för många. Det kan till exempel påverka humöret ganska mycket. Det känns för de flesta helt enkelt trevligare att kliva innanför dörren och inte känna stress över något som behöver fixas, eller något man borde ta tag i.

Dessutom kan ett projekt på huset vara trevligt att göra med någon man tycker om. Särskilt under sommaren, när ni är lediga och vädret är skönt. Om du behöver lite inspiration, kan dessa tips hjälpa dig att komma igång.

Badrumsrenovering

En badrumsrenovering kan göra enormt mycket för husets insida. Är badrummet nytt och fräscht, kan man med gott samvete låta andra delar av hemmet vänta lite. Många husägare har någon gång genomfört just en badrumsrenovering. Särskilt de senaste åren har detta blivit mycket populärt.

Ska man göra en badrumsrenovering krävs det att man planerar riktigt noga. Dessutom bör man titta över sin budget på en och två gånger. En badrumsrenovering kan nämligen bli ganska dyr. Gör skisser, räkna, fundera och inspireras. En badrumsrenovering får gärna ta lite tid!

Markiserna

Om du inte har markiser, kan huset nästan se lite naket ut. Att då sätta upp ett par snygga markiser i matchande färg till huset, kan göra att det ser betydligt bättre ut. Markiser är givetvis inte bara bra ur ett rent estetiskt perspektiv. Markiser är även mycket funktionella och praktiska. Det går att enkelt skydda sig från solen när den står högt, samtidigt som hela utsikten inte försvinner.

Om du redan har markiser, kanske det kan vara läge att byta eller underhålla dem. Har du nyligen satt upp markiserna bör det dock inte vara något problem. Om de däremot har några år på nacken kan en tvätt, eller till och med byte, göra en stor skillnad. Om du bestämmer dig för att tvätta dem, tänk då på att vara försiktig. Ljummet vatten med tvålflingor i brukar vara tillräckligt. Starka medel kan skada den skyddande väv som de flesta markiser har.

Slipa golvet

Har du parkettgolv? I sådana fall finns det en viss risk att det ser lite slitet ut om det var längesedan det lades dit. Parkettgolv brukar ofta vara en stor del hemmet. Inte sällan täcker de stora ytor i till exempel vardagsrummet – ett av de rum som mest tid spenderas i.

Slipa golvet kan man antingen föra själv eller via en specialiserad firma. Om du planerar att göra det själv bör du dock känna till att det krävs speciell utrustning. Ofta är det två slipmaskiner som behövs hyras in – en större slipmaskin för de stora golvytorna, samt en kantslip för parkettgolvets kanter. Många gör gärna just detta själva. Genom att hyra utrustningen själv och lägger arbetstimmarna, kommer man undan ganska mycket billigare än om man anlitar en firma för det.

 

 

 

 

Lovande framtid för rörmokare

7 jul 2016

Landets rörmokare kan se emot en framtid där det råder mycket liten konkurrens om jobben. Detta enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass, där prognoser om över 200 yrkesgruppers framtid har sammanställts.

Under det närmaste året har svenska rörmokare mycket goda utsikter att få jobb. Jobbmöjligheterna är bäst för de som redan är färdigutbildade och har god erfarenhet. Möjligheterna till jobb är mycket goda i stora delar av Sverige.

För landets aspirerande rörmokare kan det istället vara svårt att hitta en lärlingsanställning. Om den tröskeln är passerad kan man dock räkna med ett gott tillflöde av jobb. Situationen för lärlingsanställningar skiljer sig dock åt beroende på vilken del av landet man befinner sig i.

Byggkonjunkturen fortsatt stark

Byggkonjunkturen är överlag fortsatt stark, något som landets rörmokare definitivt drar stor nytta av. Anledningen till den starka byggkonjunkturen är enligt arbetsförmedlingen den fortsatt höga befolkningstillväxten som sker i Sverige.

Bostadsbyggandet sker i en rasande fart till följd av just den snabbt ökande befolkningen. Bostadsbyggandet visar inte heller några tecken på att avta inom det närmsta året.

Det är inte bara byggandet av bostäder som växer snabbt. Även byggandet av lokaler och anläggningar väntas öka. Även här fyller rörmokarna en funktion i arbetet. Utöver det här finns det ett stort behov av renovering och effektivisering av energisystem.

Det här är särskilt aktuellt när det kommer till flerbostadshus, till exempel inom områden där miljonprogram är vanligt förekommande. Det här är ännu en anledning till att efterfrågan på rörmokare kommer att vara fortsatt hög.

Inom de närmsta fem och tio åren

Under närmsta 10 åren kommer efterfrågan på rörmokare att öka något, enligt yrkeskompassen.  Grunden till denna förutsägelse är även den det ökande bostadsbyggandet och den starka befolkningstillväxten. Samtidigt tar de återigen upp det ökade behovet och satsningarna på renovering samt effektivisering av energisystemen.

Tillgången på rörmokare

Tillgången på rörmokare ökar, men ökar inte i tillräcklig takt för att möta den växande efterfrågan. Utbildningen för att jobba som VVS-montör är, i gymnasiet, VVS- och fastighetsprogrammets populäraste linje. 

På längre sikt kan den ökande kompetensen leda till att efterfrågan och tillgången närmar sig en balans. Det här är dock under förutsättningen att de som utexamineras även får möjlighet att göra klart sin utbildning genom en lärlingsanställning.

Huruvida möjligheterna till lärlingsanställningar förbättras eller inte är alltså en avgörande faktor när det handlar om rörmokares framtid.

Saker man aldrig ska slänga i vasken – rörmokare varnar

2 jun 2016

Det är lätt hänt att man slänger något i vasken som inte alls ska vara där. Gör man det kan det dock leda till problem, och rörmokare landet runt har nog sett det mesta när det kommer till olämpliga saker som svenskar slänger i vasken.

Givetvis slänger man inte olämpliga saker i vasken med flit – snarare handlar det om att man inte är riktigt uppmärksam eller att man helt enkelt inte vet vad som är okej eller inte okej att slänga där.

Det finns ett par vanliga saker som svenskarna slänger i vasken. Erfarna rörmokare varnar för dem. Följande saker bör man vara försiktig med när man funderar på hur man ska göra sig av med dem.

matrester i avlopp

Kaffesump

De flesta har troligtvis någon gång lagt kaffesump i vasken. Många är dock inte medvetna om att kaffesumpen kan vara en orsak till stora problem och stopp i rören. I alla fall när det förenas med stelnat fett. 

Vissa kanske har hört att kaffesump ska ha en förlösande effekt på röret och därmed rensa dem från olika typer av beläggningar. Detta är dock bara en myt, menar rörmokare. Istället kan man använda kaffesumpen som näring till rosorna, slänga den i komposten, eller helt enkelt bara kasta sumpen i papperskorgen.

Fetter och oljor

Att fetter och oljor kan orsaka problem i rören är ett fenomen som många kanske inte är medvetna om. Problemet uppstår när fettet stelnar i rören. Inte ens riktigt varmt vatten kan få bort en sådan hård, stelnad fettklump. Rörmokare råder att man häller av fettet i en burk och sedan kastar burken i soporna.

Råa ägg

Att hälla råa ägg i vasken kan orsaka problem när de blandas med vatten. Istället för att tillagas i stekpannan eller i kastrullen blir det istället en omelett i rören om tillräckligt mycket hett vatten tillförs.

Rörmokare råder att man helt enkelt bör slänga råa ägg i soporna.

Stearin

Många har nog någon råkat slänga stearin i vasken, antingen medvetet eller omedvetet. Att slänga stearin i vasken är enligt rörmokare något man bör undvika. Detta eftersom det lätt bildar proppar i rören.

Spackel, fogmassa och gips

Dessa saker kanske är uppenbara – men de bör verkligen inte hällas i vasken. Även om man är medveten om att det är dåligt för rören, kan det ju hända att man till exempel sköljer av spackelspaden i köket. Rörmokares råd är att man bör vara uppmärksam på detta.