Då det är dags för nya stammar

Har du utslitna rör? Känner du, eller antar du att det är dags för ett genomgripande stambyte? Om det är så, finns det alternativ till stambyte. Att byta stammar är en ganska omfattande och kostsam process. Det innebär att man måste riva upp väggar och golv, mark och allt det som finns där stammarna går. Det innebär att man måste riva ut både kök och badrum, riva ut vägg och golv innan man kan dra ut de gamla stammarna och lägga nya. Sedan måste man renovera om hela köket och badrummet innan man är klar.

rör

Så fungerar relining

Det viktiga i sammanhanget är att man måste inte göra detta. Man kan utföra en relining i stället för att dra ut alla gamla stammar och lägga in nya. En relining innebär att man istället för att riva ut de gamla rören, lägger in nya plaströr, eller plastmaterial och sedan härdar plasten som finns inuti rören. Detta kan man alltså göra om man ännu har stammar som är intakta, men som är slitna. Det går tyvärr inte att göra om stammarna är helt sönder. Men det märker man, om stammarna är sönder, eftersom vattnet inte kommer som det ska och avloppet inte heller fungerar som det ska. Dessutom bör det VVS-företag som du anlitar gå in med en mini-kamera i dina rör innan du bestämmer dig för vad du ska göra. Då kan du se hur det är ställt med dina rör. Ibland kan man få riktiga överraskningar; såsom råttor och rötter som har bosatt sig inuti dem. Har man sådana är det inte konstigt om dina rör inte fungerar. 

1. Undersökning av rören

Först går man alltså in i rören och undersöker dem.

2. Inplastning av rören

När man har fastställt att det går att göra en relining på dina rör, så kommer rörmokarna ut och lägger in plast i dem. 

3. Härdning av rören

Efter att man har lagt in plast i rören, ser man till att härda plasten som nu finns inuti rören.

4. Slutbesiktning

Om företaget har gjort allt som de ska, bör de till sist göra en slutbesiktning som kan fastställa att arbetet är gjort på ett riktigt sätt.

Så får du tag i en kompetent rörmokare som utför relining i Stockholm; googla "relining Stockholm" för att få tag i en firma som kan utföra en sådan sak. Ta sedan kontakt och be om offert och referenser. Välj sedan den som har bäst offert och referenser.

3 Apr 2019