En rörinspektion sparar pengar

Har du funderat på hur stammarna i ditt hus egentligen mår? Många tar för givet att de håller gott skick och att inga åtgärder behöver vidtas. Det man bör veta är att många av de årliga vattenskador som äger rum i Sverige härstammar från äldre rör- och ledningar som sprungit läck - exempelvis som en följd av vintern eller av ålder. Där kan en rörinspektion göra skillnad.

Ett hus kan se välmående ut på utsidan och rent interiört. Byter man ut ytskikten så får man också ett estetiskt tilltalande boende. Det säger emellertid långt ifrån allt om husets egentliga status, skick och mående. Bilden måste nyanseras och andra metoder måste tas till i syfte att säkerställa kvalitet, trygghet och säkerhet.

En rörinspektion är ett gott exempel på där man som husägare sätter sig i förarsätet gällande kostnader. Genom en rörinspektion så får man klara svar och tydliga besked om stammarnas skick och status. Man får även en möjlighet att agera innan olyckan är framme och kan vidta lämpliga åtgärder innan kostnaderna rusar iväg - vilket de tenderar att göra i samband med vattenskador. Ta reda på hur ditt hus mår - boka in en tid för en rörinspektion.

En rörinspektion tar kort tid att göra

Fördelen med en rörinspektion idag är att den sker effektivt. Man behöver inte öppna upp och riva några väggar för att se hur stammarna mår. Idag använder man sig av modern teknik och ska man ge en förenklad version av hur en rörinspektion går till så kan vi säga att man använder sig av längre slangar.

Dessa slangar stoppas in i stammarna och i änden av dessa sitter kameror installerade; dessa möjliggör att företaget kan undersöka allt via en dataskärm utanför huset. Upptäcker man någonting misstänkt så är det bara att backa bandet, se över området ännu en gång och göra en diagnos. Allt detta sammanställs sedan i ett protokoll som du som husägare får efter avslutad undersökning. I detta kommer det även att finnas förslag på eventuella åtgärder.

Vidta åtgärder om nödvändigt

Det är inte bara sättet att inspektera rör som kommit att ändras. Även processen med att reparera sådana har kommit att förändras - och förenklas. Där man förr såg ett stambyte som den enda egentliga åtgärden så har man idag fler alternativ. Ett av de mest gångbara är att utföra en relining.

En relining innebär att man reparerar de befintliga rören inifrån - med en plast som hårdnar. Det innebär konkret att nya rör skapas inuti de befintliga och denna metod har stora fördelar - inte minst sett till de mindre uppoffringar som krävs. Ser man till ett stambyte så måste man gå in genom exempelvis badrumsväggen för att komma åt alla rör och ledningar.

Det innebär således att man även måste betala för en renovering av nämnda badrum i samband med att stambytet sker. En relining och processen för en sådan påminner om hur en rörinspektion ser ut: man går in och lagar rören utan att behöva riva någonting. Det ger en smidigare och billigare resa till ett säkert boende.

Det första steget handlar om att boka tid för en rörinspektion. Hur lösningen sedan ser ut är en fråga för dig och utföraren du anlitar. I vissa fall kan det handla om att ett stambyte är det bästa - och enda - alternativet. I andra kan man klara sig med en relining. Oavsett vilket så är det definitivt bättre än att se en vattenskada komma som en följd av att ett rör spruckit och sprungit läck.

30 Apr 2020