Blogg

Sida 2

RSS

OVK besiktning i Stockholm kan ta mellan en och tre dagar

7 Feb 2023

En OVK besiktning i de centrala delarna av Stockholm utförs av besiktningsmän. De har protokoll att hålla sig till och kommer när du beställer en besiktning.

De flesta som har en fastighet vet vad en OVK-besiktning är för någonting. För dig som inte riktigt har koll på läget kommer här en lättare beskrivning av vad det innebär. Först och främst bör du veta att det är lag på att se till att det blir en OVK-besiktning gjord av din fastighet.

En OVK kan av några olika anledningar ta mellan en till tre dagar beroende på fastighetens utförande och skick. Kontrollanten skriver sedan ett protokoll över det resultat som kontrollen gett. Häri påtalas eventuella fel eller brister som hen hittat i ventilationen i din byggnad.

Vill du göra en OVK besiktning Stockholm?

Du är den som kan göra det möjligt att utföra en OVK besiktning i Stockholm. Det åligger alltså ingen annan än du själv att boka tid för en besiktning. En kontrollant kommer sedan att kontakta dig för att ni ska kunna boka en tid då det kan ske. Då är det bra om du eller någon annan ansvarig är med.

Det är självklart det bästa om du själv är med när besöket och kontrollen ska ske. Dels för att du ska bli medveten om hur situationen är, men även för att kontrollanten som ska utföra OVK-besiktningen behöver komma in i utrymmen i byggnaden där det kan vistas människor. Läs mer om OVK besiktning på denna sida: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/ 

Rörmokare Täby - ta hjälp med avloppet

27 Dec 2022

Har du problem med ständiga stopp i avloppet eller toaletten? Bubblar det i handfatet eller ser du att vattnet i duschen har svårt att rinna undan i en mer normal takt? Samtliga dessa saker kan indikera problem och det gör att du bör anlita en rörmokare i Täby för en närmare kontroll.

De flesta tänker sig en rörmokare som mer av en fixare av akuta problem. Man får ett stopp i avloppet, man ser att ett rör under köksbänken springer läck eller att det droppar från exempelvis kranen inne på toaletten. Detta gör att man ringer en rörmokare i Täby som rycker ut direkt och åtgärdar problemet. Sant är att en rörmokare i Täby utför dessa saker och lika sant är att samme person även rycker ut akut och nära nog när som helst på dygnet.

Rörinspektion och stamspolning gör skillnad

Det man emellertid även bör veta är att den hjälp en rörmokare i Täby kan erbjuda är mycket, mycket mer än så. Ser vi till de initiala problem vi inledde texten med så kan exempelvis en rörinspektion ge klara besked i frågan om vad som gör att det alltid blir stopp i avloppet, varför vattnet inte rinner undan i duschen eller varför det bubblar i handfatet.

Detta sker genom att en rörmokare i Täby använder sig av modern teknik där han med hjälp av kameror - fästa på slangar - kan se över stammarna och därigenom också se vad som gör att vattnet inte rinner undan. Det kan handla om fett, det kan handla om smuts och det kan handla om att exempelvis en råtta krupit in - och avlidit.

Oavsett vilket så kan detta sedan åtgärdas på samma effektiva sätt - och där en rörmokare med hjälp av hett vatten och hårt tryck ser till att spola stammarna rena. En stamspolning är en till stor del förebyggande insats som är extremt prisvärd. Du kan även använda dig av Rot-avdraget och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden som din rörmokare lägger ner. Den kostnaden du betalar ska inte ses som en utgift, det handlar om en ren investering. Hur mycket kommer det att kosta om ett vattenrör spricker som en följd av ett stopp? Läs mer om rörinspektion på den här hemsidan: rörmokaretäby.nu

Högtrycksspolning i Stockholm löser stopp i rör

28 Oct 2022

Om vattnet rinner ut långsamt i diskhon, har det förmodligen bildats en propp i avloppet. Anlita en firma som är specialist på högtrycksspolning i Stockholm.

Du är fastighetsskötare för några äldre hyreslägenheter i Stockholm. Alltför ofta måste du rycka ut till hyresgästernas hjälp. Vattnet rinner inte ut tillräckligt snabbt i deras diskhoar. Oftast räcker det att använda din klassiska vaskrensare som bildar ett vakuumsug. Att folk aldrig kan lära sig att inte spola ut matrester och fett i diskhon, tänker du tyst för dig själv.

I trapphuset har du satt upp lappar hur dina hyresgäster ska sopsortera och vad som inte ska spolas ut i vask och avlopp. Men det hjälper inte. Du börjar misstänka att du behöver ta till mer radikala åtgärder. Förmodligen har det bildats någon propp i avloppsrören.

Högtrycksspolning med full kraft

I äldre hus har stamledningarna ofta fått stryk och rören har skadats. En patentmedicin för att lösa proppar har ofta varit att använda kaustiksoda. Sådana kemikalier fräter på rören. Och till slut vittrar de sönder. Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som sysslar med högtrycksspolning i Stockholm.

Ett första steg är att företaget inspekterar rören med kamera. Kunnig personal kan lokalisera vilka skador som finns och om de går att åtgärda. I många fall är högtrycksspolning en effektiv lösning. Är skadorna allvarliga måste antingen stambyte eller relining utföras. Med högtrycksspolning kommer smuts och fett att spolas iväg. Det är dessutom lämpligt att högtrycksspola med jämna mellanrum för att avlagringar bygger på avloppsrören.

Rörmokare Kungsholmen - förebygg större problem

20 Oct 2022

Många spår att vårt stora problem i framtiden kommer att handla om vatten och avlopp. Detta som en följd av att de de flesta system lades under 70-talet och att de, helt enkelt, är för slitna. I kombination med att man negligerat underhållet som en följd av kostnader så kommer många städer och kommuner att få obehagliga överraskningar i framtiden. Vår befolkning växer, vi använder avlopp och vattenledningar mer frekvent - och detta ökar riskerna för framtida katastrofer.

Detta gäller samhället i stort, men det är även fullt relaterbara tankar för dig som fastighetsägare, för BRF:er och för vanliga villaägare. Tillhör du en BRF på Kungsholmen så bör frågan om stammarna vara prioriterad. När bytte man senast stammar i fastigheterna och när anlitades senast en rörmokare på Kungsholmen för en undersökning av skicket på rören och ledningarna som löper på insidan av fastigheten? Genom att anlita en rörmokare på Kungsholmen så kan ni sätta er i förarsätet och korrigera problem innan de blir akuta - och därmed också dyra.

Anlita en rörmokare på Kungsholmen för en rörinspektion

Väljer ni att anlita en rörmokare på Kungsholmen för att se över hur stammarna egentligen ser ut så handlar det om ett ganska snabbt projekt. Rörmokare idag använder sig av ny teknik där man går in med hjälp av slangar utrustade med kameror. Detta gör att man sedan kan följa stammarna och göra anteckningar kring skicket - finns det skador, var är dessa och hur pass omfattande är de i så fall?

I många fall kan man även se att exempelvis fett fastnat och riskerar att täppa till vattenledningar - på sikt kan detta innebära att rören spricker som en följd av ett tryck. Lösningen på detta är - liksom en rörinspektion - inte något större projekt. Rörmokaren går in och genomför en rörspolning där man med hjälp av hett vatten och högt tryck kan slopa alla stammar rena och fria från stopp. Det handlar om enkla åtgärder som kan spara enorma pengar. Skulle era stammar börja möta vägs ände så ges ni också en möjlighet att planera för åtgärder och bygga en budget för exempelvis en relining eller ett stambyte.

Smed i Stockholm för stort och smått

17 Aug 2022

En skicklig smed i Stockholm, med bred erfarenhet, tillverkar enorma konstruktioner och minimala detaljer. Inget arbete är för stort, eller för litet.

Man kan kanske tro att smedyrket är förlegat och bortglömt. Att det hör till en svunnen tid, precis som hästdragna vagnar och pestdoktorer. Så är inte fallet. Det finns faktiskt flertalet smeder i Stockholm, och det är ett yrke som i allra högsta grad lever och frodas. Men de står inte i smutsiga små skjul med läderförkläden och bankar ilsket på hästskor.

Eller, det kanske vissa gör, men det är inte så majoriteten av smeder arbetar idag. Dagens smeder arbetar med allt från stålhallar till specialdesignade komponenter. Stålhallar kan användas till bland annat lagerlokaler, idrottshallar och garage. Med så stora konstruktioner är det extra viktigt att anlita erfarna och skickliga smeder som lägger stor vikt vid säkerhet och hållbarhet.

När du söker smed i Stockholm

En smed kan anlitas av allt från stora byggföretag till privatpersoner. Kanske behöver du specialtillverkade beslag, eller vill ha ett vackert handgjort trappräcke? Man brukar säga att det är detaljerna som sätter pricken över i, och med vackra smidesdetaljer kan du verkligen lyfta ett helt rum. Oavsett om det är till din bostadsförening, ditt showroom eller ditt sovrum.

När du anlitar en smed i Stockholm vill du givetvis anlita någon från ett skickligt företag med lång erfarenhet. Då kan det vara skönt att veta att erfarenheten även är bred, eftersom de har konstruerat stora ishallar, såväl som grannens dörrhandtag. Sådan bredd och erfarenhet skojar man inte bort!

Regelbunden service från ventilationsfirma i Stockholm

21 Jul 2022

Med hjälp av en kompetent ventilationsfirma i Stockholm, försäkrar man sig om att ha tillgång till ren, fräsch luft i lokalerna med regelbundet utförd service.

Om ni anser att det är dags att kontakta en ventilationsfirma i Stockholm, bör ni se er om efter en firma som har gott renommé och som kan visa exempel på vad de tidigare gjort. Ofta går det att lita på en firma som har funnits i många år och som fortsätter att leverera, så att säga.

Be dem undersöka ert ventilationssystem för att se om där är några fel som behöver rättas till. Många gånger kan det räcka att man gör små justeringar på det befintliga systemet för att det ska fungera bra igen. Är det ett äldre system så gör man kanske klokast i att byta ut det helt och hållet.

En ventilationsfirma som har koll på luften

Bra luft i lokalerna är väldigt viktigt, oberoende var man befinner sig – må det vara en klubblokal, ett kontor eller en skola. Det är alltid viktigt att ombesörja ventilationen för att undvika problem såsom allergier, fuktskador och så vidare. Kraven skiljer sig åt mellan fastigheter anpassade till olika verksamheter.

Regelbunden OVK-besiktning kommer att fastställa skicket på ventilationssystemet och de åtgärder som behöver vidtas. Ska ni anlita en ventilationsfirma i Stockholm, se till att de får tillfälle att kika på er befintliga ventilation och be om råd om åtgärder och ni är garanterade ren och fräsch luft i era lokaler under lång tid framöver.

Smidesverkstad i Stockholm – mer än bara smide

16 Jul 2022

Ni hittar en smidesverkstad i Stockholm som lagar och reparerar men även utför specialbeställningar och designar åt er i flera olika ändamålsenliga material.

Att veta vart man ska vända sig när man behöver ha tag i en smidesverkstad i Stockholm är lika med trygghet. Ett extra plus är att veta att samma smidesverkstad har kompetenser som sträcker sig bortom enbart smide. Ni hittar i själva verket en verkstad med flera års erfarenhet av såväl traditionellt smide som svetsning och byggtjänster.

Känn er fria att använda rotavdraget när ni väljer att anlita en hantverkare att fixa till lite där hemma. Bra att veta är också att ni har anlitat en firma med mycket bra kvalitets- och miljötänk, så här görs inget halvdant och man arbetar i material som har förhållandevis liten miljöpåverkan.

En flexibel och mångsidig smidesverkstad

Er verkstad kan med stor framgång utföra svetsning i titan, aluminium och rostfritt stål. Men denna verkstad lagar inte bara räcken, utan de kan även på kundens begäran bygga möbler i stål i unik design. Så det kan säkert vara ett riktigt guldläge att fråga dem om det går att fixa något sådant när de ändå är igång.

Gör era specialbeställningar hos er lokala smidesverkstad i Stockholm och känn er trygga med att ni har att göra med en pålitlig samarbetspartner som redan hjälpt åtskilliga privatpersoner och företag i både Stockholm och omnejden. Boende och företag i trakten och kringliggande orter behöver sällan titta längre bort, då hjälpen finns på hemmaplan.

Förbättra din ventilation i Stockholm

14 Jul 2022

När luften börjar bli dålig inomhus är det hög tid att kontrollera sin ventilation i Stockholm, så att man verkligen får ren luft att inandas i sin lägenhet.

I stora städer med mycket avgaser och utsläpp är det kanske ännu viktigare än annars att ventilationen i huset fungerar. Folk med allergier är extra utsatta om luften är dålig, men även om man inte har några luftrörsproblem, kan man ändå få huvudvärk om det är syrefattig luft. Se till att alla i huset mår bra, och se över ventilationen snarast om ni är lite hängiga.

Ibland går någon del av fläktsystemet sönder, och det är faktiskt inte säkert att man märker det. Det finns något som heter OVK, obligatorisk ventilationskontroll, och det ska göras med vissa mellanrum i bland annat hyreshus och offentliga lokaler. Det finns en orsak till det. Där många människor vistas måste luften hålla god kvalitet.

Ventilation kollas av proffs

Det är certifierade inspektörer som håller koll på luften. Det behöver inte vara fel på fläktarna, för det kan lika gärna vara smuts i ventilationsrören som orsakar dålig luft. Man kan hitta både fågelfjädrar och döda insekter när man inspekterar en ventilationsanläggning. I mörker och fukt trivs mikrober, och de följer med i ventilationsrören.

Det är därför viktigt att rengöra fläktar och byta filter. Bakom fläktgallret kan det dölja sig en hel del smutspartiklar som sedan följer med ut i luften vi andas. Låt din anläggning kollas upp av riktiga proffs, för det är en investering i din hälsa. Fixa din ventilation med hjälp av detta företag: ventilationstockholm.nu

Rörmokare i Stockholm fixar rören i ett nafs

4 Jul 2022

Rörmokare i Stockholm kan man räkna med när det är stopp i rören. Det kan lätt bli det om det inte varit ett stambyte på många år eller om något fastnat.

En rörmokare är bra att ringa om du får stopp i rören. De vet hur de ska gå tillväga för att få loss det som sitter fast eller är i vägen. Andra bra jobb en rörmokare kan göra är att dra rör åt dig om du är i en fas då du bygger nytt eller bygger om. Allt som har med vatten att göra sköter de om.

Tro nu inte att allt en rörmokare gör är att dra rör. De har dessutom koll på allt som har med VVS att göra. Ventilation, värme och sanitet är deras område. De drar in ledningar så att du kan få värme i huset och ser till att du får en bra inomhusmiljö. Därtill kommer de sanitära delarna in.

Rörmokare i Stockholm kommer så fort du behöver dem

Att en rörmokare kommer så fort du behöver dem kan vara en sanning med modifikation. Det är ju inte närsomhelst på dygnet man kan ringa en rörmokare för att få hjälp med en idé man har i sitt huvud. Även om det gäller akut stopp och översvämning på toaletten kan du faktiskt få vänta.

I vissa fall erbjuder en del rörmokare i Stockholm jour. Då kommer de och hjälper dig ur din svåra situation, vilken tid på dygnet det än är. Kom i kontakt med en rörmokare här: stockholmsrörmokare.se

OVK – en besiktning i Göteborg för dig som vill ha kvalitet

2 Jun 2022

OVK är en besiktning som kan utföras av flera företag i Göteborg. Se till att få den bästa att komma till din fastighet. En kunnig och noggrann person.

Du kanske tänker att det vore bra om det kom någon som gjorde en besiktning, som inte var så noggrann. Allt för att slippa göra några förändringar och lägga ut pengar på att förbättra ventilationen. Men då har du hamnat på fel spår. Det gäller ju din egen fastighet i Göteborg.

Det är inte bara människorna i din fastighet som behöver må bra. Hela byggnaden behöver andas och få in frisk luft. Det är då förändringens vindar ser till att allt är i bästa skick. Din uppgift är att skapa förutsättningar för det. Genom att göra en OVK och ha en bra ventilation, helt enkelt.

OVK besiktning i Göteborg gör det möjligt

Med en OVK-besiktning kan du skapa de möjligheter som ger de bästa förutsättningar för din fastighet. Så fort du får veta att det är något som kan förbättras gör du det. Utan dröjsmål sätter du in de resurser som behövs för att byggnaden ska kunna andas och slippa bli fuktig eller till och med mögla.

Det spelar ingen roll om du hyr ut din fastighet till någon på ett riktigt långt kontrakt. Det är fortfarande du som äger fastigheten som ansvarar för att den är i fullgott skick. Det borde ligga i ditt intresse att den kan hyras ut år efter år så du får tillbaka dina investeringar.

VVS-företag fixar ditt stopp i avlopp

27 Feb 2022

Det finns vissa saker i hemmet som verkligen blir ett problem om de inte funkar. Att få stopp i avloppet är en av de sakerna. Det behöver fixas akut, för ett hem utan avlopp funkar inte.

Det finns många saker som man kan göra själv i sitt hem. Det finns också många saker man inte alls kan fixa med själv, utan man behöver en expert som tar hand om det. Stopp i avloppet är en sådan sak som ofta kräver ett proffs. Ibland kan man ha tur och lyckas lösa upp stoppet med hjälp av medel från affären, men långt ifrån alla gånger funkar det. Då kan man behöva hjälp. Det finns duktiga VVS-företag där ute som är experter på att fixa stopp i avlopp. De kan även rycka ut om du har akuta problem med avloppet.

Lös stoppet i avloppet

Att inte kunna använda vatten är mer eller mindre omöjligt i ens vardag. Även om det bara är för en kort stund så hinner man bli påverkad. Så får du problem finns det företag som även kan komma ut och hjälpa dig akut om det kniper. De använder sig av olika hjälpmedel som till exempel en speciell kamera som de skickar ned i rören för att kunna se var problemet sitter. Om det behövs kan man även med hjälp av vatten spola bort problemet. Även för detta har de speciella verktyg. Stoppet i avloppet kommer vara helt borta efter att de har varit där.

Säkra vatten- och avloppssystem med stambyte i Stockholm

12 Dec 2021

Stambyte är viktigt att göra för att se över och hålla vatten- och avloppssystem i gott skick. Detta gäller i både lägenhetshus och villor. I Stockholm kan man få hjälp med stambyte.

De rör och ledningar vi har i våra hus som rör vatten och avlopp sitter ju inte direkt öppet och synligt så vi kan se dem. De sitter dolda i väggarna och därför kan det vara svårt att veta exakt vilket skick de är i. För att få veta det kan det vara lämpligt att göra en grundligare undersökning. Detta görs genom en kameraundersökning. En liten kamera förs igenom alla rör så att vi ska kunna se och bedöma vilket skick våra rör och avloppsledningar är i. Ett stambyte är ett stort men också nödvändigt projekt som man ibland behöver göra.

Minska risk för vattenskador

Alla rör och ledningar i våra hus har en begränsad livstid. De håller därmed inte för alltid. Stambyte är till slut något som vi bara måste göra för att inte riskera skador och andra problem med våra avlopp. När dessa stammar och rör är i dåligt skick så behöver de bytas ut mot nya. Det är tidskrävande och svårt att göra detta så det är därför ingenting man själv kan göra. Man behöver ta hjälp av någon som kan utföra stambyte i Stockholm när det är dags. Den främsta anledningen till att byta ut rör och ledningar är för att man vill minska risken för fukt och vattenskador.

När det blir stopp i rören

8 Dec 2020

Oavsett om det handlar om duschen eller vasken i köket så kan det ibland bli stopp på grund av olika orsaker, mest handlar det om fett eller hår som fastnat. Vad gör man när stoppet inte lossnar?

När något har fastnat så hårt och man inte lyckas med att få bort det på egen hand, då är det dags att ringa efter någon som kan. För det mesta så brukar man kunna få bort smuts och annat som har fastnat i avloppen på egen hand men ibland går det inte hur mycket man än försöker, då behövs hjälp av proffs. De som arbetar med detta har ofta jour under obekväm arbetstid och man kan alltså ringa till dem även under helger och liknande, om det skulle uppstå akuta situationer som måste lösas på en gång.

Effektiv spolning av avloppet

Letar ni efter företag som kan hjälpa er med avloppsrensning i Stockholm? Om ni letar lite på nätet eller varför inte frågar runt bland vänner efter sådana rekommendationer så borde ni hitta någon ganska snabbt. Med hjälp av en spolbil kan de på ett effektivt och snabbt vis få bort det som har orsakat stoppet i rören. Ofta handlar det om smuts och avlagringar som över tid legat till sig och gör så att vattnet inte tar sig igenom till slut. Men ibland kan det även handla om saker som har trillat ned i rören men som man inte lyckas med att få upp själv.

En rörinspektion sparar pengar

30 Apr 2020

Har du funderat på hur stammarna i ditt hus egentligen mår? Många tar för givet att de håller gott skick och att inga åtgärder behöver vidtas. Det man bör veta är att många av de årliga vattenskador som äger rum i Sverige härstammar från äldre rör- och ledningar som sprungit läck - exempelvis som en följd av vintern eller av ålder. Där kan en rörinspektion göra skillnad.

Ett hus kan se välmående ut på utsidan och rent interiört. Byter man ut ytskikten så får man också ett estetiskt tilltalande boende. Det säger emellertid långt ifrån allt om husets egentliga status, skick och mående. Bilden måste nyanseras och andra metoder måste tas till i syfte att säkerställa kvalitet, trygghet och säkerhet.

En rörinspektion är ett gott exempel på där man som husägare sätter sig i förarsätet gällande kostnader. Genom en rörinspektion så får man klara svar och tydliga besked om stammarnas skick och status. Man får även en möjlighet att agera innan olyckan är framme och kan vidta lämpliga åtgärder innan kostnaderna rusar iväg - vilket de tenderar att göra i samband med vattenskador. Ta reda på hur ditt hus mår - boka in en tid för en rörinspektion.

En rörinspektion tar kort tid att göra

Fördelen med en rörinspektion idag är att den sker effektivt. Man behöver inte öppna upp och riva några väggar för att se hur stammarna mår. Idag använder man sig av modern teknik och ska man ge en förenklad version av hur en rörinspektion går till så kan vi säga att man använder sig av längre slangar.

Dessa slangar stoppas in i stammarna och i änden av dessa sitter kameror installerade; dessa möjliggör att företaget kan undersöka allt via en dataskärm utanför huset. Upptäcker man någonting misstänkt så är det bara att backa bandet, se över området ännu en gång och göra en diagnos. Allt detta sammanställs sedan i ett protokoll som du som husägare får efter avslutad undersökning. I detta kommer det även att finnas förslag på eventuella åtgärder.

Vidta åtgärder om nödvändigt

Det är inte bara sättet att inspektera rör som kommit att ändras. Även processen med att reparera sådana har kommit att förändras - och förenklas. Där man förr såg ett stambyte som den enda egentliga åtgärden så har man idag fler alternativ. Ett av de mest gångbara är att utföra en relining.

En relining innebär att man reparerar de befintliga rören inifrån - med en plast som hårdnar. Det innebär konkret att nya rör skapas inuti de befintliga och denna metod har stora fördelar - inte minst sett till de mindre uppoffringar som krävs. Ser man till ett stambyte så måste man gå in genom exempelvis badrumsväggen för att komma åt alla rör och ledningar.

Det innebär således att man även måste betala för en renovering av nämnda badrum i samband med att stambytet sker. En relining och processen för en sådan påminner om hur en rörinspektion ser ut: man går in och lagar rören utan att behöva riva någonting. Det ger en smidigare och billigare resa till ett säkert boende.

Det första steget handlar om att boka tid för en rörinspektion. Hur lösningen sedan ser ut är en fråga för dig och utföraren du anlitar. I vissa fall kan det handla om att ett stambyte är det bästa - och enda - alternativet. I andra kan man klara sig med en relining. Oavsett vilket så är det definitivt bättre än att se en vattenskada komma som en följd av att ett rör spruckit och sprungit läck.

Vem ansvarar vid stopp i avloppet?

29 Apr 2020

Har det blivit stopp i avloppet i ditt hem, arbetet eller på en offentlig toalett? Då är frågan vem som egentligen ska ta hand om det, men genom att läsa detta kanske du får en lite bättre bild.

Stopp i avloppet är något av det jobbigaste som kan hända i hemmet. Det skapar mycket frustration och onödiga kostnader. Men är det alltid du som ska betala, eller kan du någon gång slippa den extra kostnaden? Ansvaret vi har för vår bostad varierar beroende på vilken typ det är. Det finns bland annat hyresrätter, bostadsrätter, lägenheter och villor. I vissa fall är det hyresvärdens ansvar, i andra ditt eget. Vid offentliga toaletter finns det oftast en vaktmästare som fixar det eller en ägare av fastigheten som ska kontaktas. Stopp i avlopp i Stockholm kan lösas på många sätt, oftast genom att en avloppsjour kommer ut och hjälper till.

Bostadsrätt och hyresrätt

När det kommer till bostadsrätter så är det ditt eget ansvar som bostadsrättsinnehavare att själv fixa stopp i avloppet innanför dina väggar. Sitter stoppet istället någon annanstans, som exempelvis mellan våningarna till en annan lägenhet, så är det bostadsrättsföreningens ansvar och även de som betalar. Det är lite mer komplicerat vid en hyresrätt. Det står enligt lag att hyresvärden ska stå för underhåll och reparationer under tiden som bostaden hyrs ut. Men däremot är det hyresgästens ansvar om stoppet är orsakat av vårdslöst beteende. Detta måste gå att bevisa för att hyresgästen ska bli skyldig att betala, vilket inte alltid är så lätt. Så beroende på hur skadan uppkommit, skiljer det sig också på vem som bär ansvaret.

Stopp i avloppet i Stockholm för dig med en äganderätt

Har du nyligen tagit steget och köpt ett eget hus, med en fin tomt och en frihet du inte upplevt tidigare? Det blir en helt ny känsla, men också mycket nytt ansvar. När det kommer till äganderätter, alltså en bostad du köpt, med en egen tomt, så ligger ansvaret för avloppen på ägaren. Alltså på dig, som har köpt bostaden. Det är ditt eget ansvar att lösa stopp i avloppet och stå för kostnaden som tillkommer. Men däremot slipper du tjatiga grannar, hyresvärdar som skäller och föreningar som vägrar hjälpa till. Du slipper allt extra besvär. Nu är det kanske bara tjatet från dina barn och din partner som vill kunna gå på toa som vanligt igen. Men det går alltid att lösa.

← Äldre inlägg