OVK besiktning i Stockholm kan ta mellan en och tre dagar

En OVK besiktning i de centrala delarna av Stockholm utförs av besiktningsmän. De har protokoll att hålla sig till och kommer när du beställer en besiktning.

De flesta som har en fastighet vet vad en OVK-besiktning är för någonting. För dig som inte riktigt har koll på läget kommer här en lättare beskrivning av vad det innebär. Först och främst bör du veta att det är lag på att se till att det blir en OVK-besiktning gjord av din fastighet.

En OVK kan av några olika anledningar ta mellan en till tre dagar beroende på fastighetens utförande och skick. Kontrollanten skriver sedan ett protokoll över det resultat som kontrollen gett. Häri påtalas eventuella fel eller brister som hen hittat i ventilationen i din byggnad.

Vill du göra en OVK besiktning Stockholm?

Du är den som kan göra det möjligt att utföra en OVK besiktning i Stockholm. Det åligger alltså ingen annan än du själv att boka tid för en besiktning. En kontrollant kommer sedan att kontakta dig för att ni ska kunna boka en tid då det kan ske. Då är det bra om du eller någon annan ansvarig är med.

Det är självklart det bästa om du själv är med när besöket och kontrollen ska ske. Dels för att du ska bli medveten om hur situationen är, men även för att kontrollanten som ska utföra OVK-besiktningen behöver komma in i utrymmen i byggnaden där det kan vistas människor. Läs mer om OVK besiktning på denna sida: https://www.ovkbesiktningstockholm.nu/ 

7 Feb 2023