Högtrycksspolning i Stockholm löser stopp i rör

Om vattnet rinner ut långsamt i diskhon, har det förmodligen bildats en propp i avloppet. Anlita en firma som är specialist på högtrycksspolning i Stockholm.

Du är fastighetsskötare för några äldre hyreslägenheter i Stockholm. Alltför ofta måste du rycka ut till hyresgästernas hjälp. Vattnet rinner inte ut tillräckligt snabbt i deras diskhoar. Oftast räcker det att använda din klassiska vaskrensare som bildar ett vakuumsug. Att folk aldrig kan lära sig att inte spola ut matrester och fett i diskhon, tänker du tyst för dig själv.

I trapphuset har du satt upp lappar hur dina hyresgäster ska sopsortera och vad som inte ska spolas ut i vask och avlopp. Men det hjälper inte. Du börjar misstänka att du behöver ta till mer radikala åtgärder. Förmodligen har det bildats någon propp i avloppsrören.

Högtrycksspolning med full kraft

I äldre hus har stamledningarna ofta fått stryk och rören har skadats. En patentmedicin för att lösa proppar har ofta varit att använda kaustiksoda. Sådana kemikalier fräter på rören. Och till slut vittrar de sönder. Du bestämmer dig för att kontakta ett företag som sysslar med högtrycksspolning i Stockholm.

Ett första steg är att företaget inspekterar rören med kamera. Kunnig personal kan lokalisera vilka skador som finns och om de går att åtgärda. I många fall är högtrycksspolning en effektiv lösning. Är skadorna allvarliga måste antingen stambyte eller relining utföras. Med högtrycksspolning kommer smuts och fett att spolas iväg. Det är dessutom lämpligt att högtrycksspola med jämna mellanrum för att avlagringar bygger på avloppsrören.

28 Oct 2022