Rörmokare Kungsholmen - förebygg större problem

Många spår att vårt stora problem i framtiden kommer att handla om vatten och avlopp. Detta som en följd av att de de flesta system lades under 70-talet och att de, helt enkelt, är för slitna. I kombination med att man negligerat underhållet som en följd av kostnader så kommer många städer och kommuner att få obehagliga överraskningar i framtiden. Vår befolkning växer, vi använder avlopp och vattenledningar mer frekvent - och detta ökar riskerna för framtida katastrofer.

Detta gäller samhället i stort, men det är även fullt relaterbara tankar för dig som fastighetsägare, för BRF:er och för vanliga villaägare. Tillhör du en BRF på Kungsholmen så bör frågan om stammarna vara prioriterad. När bytte man senast stammar i fastigheterna och när anlitades senast en rörmokare på Kungsholmen för en undersökning av skicket på rören och ledningarna som löper på insidan av fastigheten? Genom att anlita en rörmokare på Kungsholmen så kan ni sätta er i förarsätet och korrigera problem innan de blir akuta - och därmed också dyra.

Anlita en rörmokare på Kungsholmen för en rörinspektion

Väljer ni att anlita en rörmokare på Kungsholmen för att se över hur stammarna egentligen ser ut så handlar det om ett ganska snabbt projekt. Rörmokare idag använder sig av ny teknik där man går in med hjälp av slangar utrustade med kameror. Detta gör att man sedan kan följa stammarna och göra anteckningar kring skicket - finns det skador, var är dessa och hur pass omfattande är de i så fall?

I många fall kan man även se att exempelvis fett fastnat och riskerar att täppa till vattenledningar - på sikt kan detta innebära att rören spricker som en följd av ett tryck. Lösningen på detta är - liksom en rörinspektion - inte något större projekt. Rörmokaren går in och genomför en rörspolning där man med hjälp av hett vatten och högt tryck kan slopa alla stammar rena och fria från stopp. Det handlar om enkla åtgärder som kan spara enorma pengar. Skulle era stammar börja möta vägs ände så ges ni också en möjlighet att planera för åtgärder och bygga en budget för exempelvis en relining eller ett stambyte.

20 Oct 2022