Tips på värmepumpar som passar i Stockholm

En värmepump är ett av de mest energisnåla och miljövänliga uppvärmningssystem man kan ha idag. Men vilka olika typer av värmepumpar passar i Stockholm?

En värmepump är ett av det mest miljövänliga och energisnåla värmesystem man kan ha, detta fast att en värmepump drivs med hjälp av el. En värmepump tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i omgivningen runt fastigheten, i jorden, berggrunden, luften och vattnet. Vilken typ av värmepump man kan ha beror därför till stor del på hur naturen ser ut runt huset.

Även storleken på tomten och jordens sammansättning spelar roll. Fast viktigt när man väljer värmepump är även att ta hänsyn till hur stor konsumtion av värme och varmvatten som hushållet har. I Stockholm där det finns gott om berggrund passar en bergvärmepump bra, men även jordvärmepump, luftvattenvärmepump, luftluftvärmepump och sjövärmepump.

Anlita ett företag som även installerar värmepumpar

Att själv välja värmepump kan var svårt då det även gäller att beräkna vilken kapacitet den måste ha. Därför ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserade på värmepumpar i Stockholm. Välj ett företag som erbjuder totalentreprenad och även kan hjälpa till med installationen samt att ställa in värmepumpen så att den fungerar perfekt.

Då gör de först en kostnadsfri besiktning av huset och tomten för att ta reda på vilken värmepump som passar bäst. Många gånger får man förslag på flera olika typer av värmepumpar. Då får man väga de olika värmepumparnas för- och nackdelar mot varandra när man fattar sitt beslut. För att läsa mer om värmepumpar så gör man rätt i att besöka varmepumparstockholm.com.

27 Mar 2023