Tips för att underhålla villan

Som husägare har man en hel del saker att tänka på. Betydligt fler än om man bor i en hyresrättslägenhet, eller en bostadsrätt för den delen. Ett hus kräver helt enkelt mer underhåll och att det utförs av dig som är husägare – inte någon som en bostadsrättsförening kanske hade anlitat.

Det finns ett flertal områden som bör tas om hand om av dig som husägare. Vi kan knappast täcka alla områden i den här texten, men här ger vi exempel på några saker som kan behöva underhållas. Vissa saker går att göra själv, som att säkra huset mot snö till exempel, men saker som relining kräver någon med erfarenhet och kunskap.

Rören

Det kan bli många problem med rören och i olika delar av huset. Som husägare är det bra att arbeta förebyggande mot detta hela tiden. Det här kan till exempel göras genom att vara försiktig med vad man slänger i vasken. Många tror att kaffesump är okej att slänga in i diskhon eftersom att de ska ”riva upp” gamla fettbeläggningar. Det här stämmer dock inte och bör precis som fetter och oljor undvikas.

Att stammarna vid köket blir utslitna snabbt är inget ovanligt att bostadshus. Vissa väljer att göra en relining vid dessa stammar om övriga rör under huset är fräscha. Tänk dock på att en relining inte är någon permanent lösning. Oavsett hur väl en relining utförs, kommer rören att behöva bytas ut förr eller senare.

Säkra huset inför vintern

När det kommer till att säkra huset inför vintern handlar det normalt om när en semester ska tas, eller när det är ett fritidshus det är frågan om. De flesta skador som kan relateras till kyla och vinter beror på att vatten, någonstans, har fryst och därefter expanderat. Det här kan leda till att både vattenledningar och toalettstolar spricker. Det här är, som tidigare nämnt, något främst drabbar ägare av fritidshus. Det finns dock många exempel på när även villaägare har drabbats.

Om man inte tömmer systemet på vatten är det viktigt att värmen i huset behålls medan man är borta. Gärna bör det ligga på runt 15 grader när man inte är där. Därtill bör man även stänga av huvudvattenkranen.

Ett enkelt sätt att säkra sig någorlunda mot vattenskador, om de kommer från läckande rör, är att installera en så kallad vattenvakt. Har man en sådan räcker det med ett snabbt knapptryck när man lämnar hemmet för att strypa huvudledningen. Att helt enkelt tömma allt vatten innan man åker hemifrån är dock det tryggaste. Som villaägare blir det dock omständligt att göra det varje tillfälle man lämnar villan mer än några dagar.

 

18 Aug 2017