Stamspolning sparar pengar

Det finns all anledning till att även som fastighetsägare använda sig av samma tänk som en vanlig husägare brukar göra för att spara pengar. Det vill säga att tänka och agera långsiktigt och i förebyggande syfte snarare än att tvingas betala så det är akut och därmed mer kostsamt. Det här gäller oavsett vilket område på en fastighet man pekar på, men främst så kan vi peka på tre stycken där man har ett större behov av förebyggande jobb och ett långsiktigare tänk. Det finns nämligen tre stycken områden som samtliga slits lite mer än övriga och som således behöver mer översikt och lite mer omsorg. Vilka är då dessa och vad ska du som fastighetsägare fokusera på då det kommer till förebyggande arbete?

Först och främst så kan vi peka längst upp på de fastigheter du äger och säga att ditt tak kommer att behöva repareras med jämna mellanrum. Något som är naturligt då taket är den yta som drabbas hårdast av regn, snö, kyla och solsken och som därmed också har en begränsad livslängd. En kontakt med en takläggare för regelbundna kontroller och reparationer kan spara mycket pengar och ger dig dessutom en chans till bättre planering kring kostnaden om eventuella framtida takbyten på dina fastigheter i Stockholm.

Nummer två handlar om det andra området på dina fastigheter där Moder Jord har en förmåga att påverka – nämligen husgrunden och här är vikten väldigt stor att du regelbundet kollar huruvida en dränering är- eller kommer att bli nödvändig att genomföra.

Det tredje området är också det enklaste att underhålla men – tyvärr – också det mest bortglömda och handlar om rören och de ledningar som löper på insidan av dina fastigheter. Dessa slits väldigt mycket mer än vad man tror och av den anledningen så kan det vara nödvändigt att kanske var tredje år genomföra en stamspoling som rensar dem rena från smuts, från fett och från annat som kan ha fastnat i dessa och orsaka stopp samt sämre vattenflöden.

Stamspolning höjer levnadsstandarden i Stockholm

Stamspoling är att alltid att föredra framför ett stambyte och om man regelbundet – som sagt, vart tredje år – genomför en stamspolning i sina fastigheter i Stockholm så har man också en större chans att slippa ett sådant. En stamspolning i Stockholm är ett betydligt lindrigare projekt som inte alls påverkar de som bor i en fastighet på samma sätt som ett stambyte gör.

Naturligtvis så kommer man förr eller senare ändå att tvingas genomföra ett sådant; även med regelbunden stamspolning så finns ett naturligt slitage på rör och ledningar och detta främst i de större fastigheterna där många lägenheter finns och där många personer duschar, använder handfaten och går på toaletten. En stamspolning gör dock att ett stambyte sker mindre frekvent och att rören och ledningar håller på ett väldigt bra sätt där de boende slipper stopp i avlopp, illaluktande golvbrunnar och dåligt vattenflöde.

Som hus- och som fastighetsägare så har man således all anledning till att initiera en kontakt med ett företag som erbjuder tjänsten stamspolning och detta oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige. Det sparar – helt enkelt pengar och höjer levnadsstandarden.

24 Nov 2017