Bättre ventilation med hjälp av en rörmokare

Ett ganska stort problem i Sverige gäller ventilation och undermålig sådan. Har man dålig ventilation i sitt hus så innebär detta konkret att man dels betalar väldigt mycket pengar – äldre ventilationssystem är väldigt kostsamma – och dels också kan de föra med sig en sämre levnadsstatus. Sjukdomar – regelbundna förkylningar – och allergier samt astma är saker som samtliga till viss del kan härledes till det faktum att huset där man bor i har för dålig ventilation. Det här är något som man som husägare måste vara medveten om och detta oavsett var man bor i Sverige – från Malmö, via Stockholm och hela vägen upp till Kiruna; problemet finns överallt och lyckligtvis så gör även lösningen detsamma.

Det som hjälper i ett sådant läge är nämligen att kontakta en rörmokare som först genomför en initial kontroll och som sedan även kan komma med de bästa lösningarna för en förändring. Äger du ett hus i Stockholm så är det således bara att kontakta en rörmokare för att se över hur din ventilation ser ut och detta kanske särskilt om du bor i ett hus där dina energikostnader är oförklarligt höga; trots att du i grunden har en effektiv lösning i form av exempelvis bergvärme som energikälla.

Det här gäller för övrigt även i allra högsta grad fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som samtliga har mycket pengar på att låta en rörmokare dels se över ventilationen och dels också hur pass mycket energi som radiatorerna drar samt hur man kan effektivisera dessa. En så kallad finjustering är ett bra sätt att kapa kostnaden i en fastighet och det här är många fastighetsägare totalt medvetna om; något som i slutändan drabbar hyresgästerna i form av högre hyra.

För att förklara vad en finjustering innebär så kan vi säga att det det handlar om en fastighet i Stockholm; en hög sådan och där man dras med höga kostnader – kostnader som man – naturligtvis – vill sänka och av den anledningen så kontaktar man en rörmokare för att genomföra en finjustering.

En rörmokare gör en finjustering i Stockholm

Det hela går här att jämföra med hur ett träd ser ut och där fastigheten i Stockholm utgör stammen och där lägenheterna utgör grenarna. Ett klassisk exempel här är att lägenheterna längst upp har ett sämre tryck och flöde på sitt vatten; något som i slutändan blir dyrare då pumpningen kostar mer pengar och kräver mer energi – i onödan.

Den rörmokare man anlitar kan ganska omgående råda bukt på detta problem i fastigheten i Stockholm och genom denna finjustering så gör han så att trycket och flödet blir lika bra i alla lägenheter – oavsett våning och förhållande till ”stammen” och det här gör i slutändan fastigheten mer kostnadseffektiv och medför att hyresgästerna så småningom kan se fram emot en hyressänkning snarare än den obligatoriska höjningen som årligen tillkommit.

Vikten av en rörmokare och dennes jobb ska således inte underskattas – oavsett om det handlar om en vanlig villa och ventilationen där eller om en större fastighet i Stockholm; det finns pengar att spara på att anlita en rörmokare för en – först och främst – initial kontroll.

23 Aug 2017