Blogg

Sida 2

Lovande framtid för rörmokare

7 jul 2016

Landets rörmokare kan se emot en framtid där det råder mycket liten konkurrens om jobben. Detta enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass, där prognoser om över 200 yrkesgruppers framtid har sammanställts.

Under det närmaste året har svenska rörmokare mycket goda utsikter att få jobb. Jobbmöjligheterna är bäst för de som redan är färdigutbildade och har god erfarenhet. Möjligheterna till jobb är mycket goda i stora delar av Sverige.

För landets aspirerande rörmokare kan det istället vara svårt att hitta en lärlingsanställning. Om den tröskeln är passerad kan man dock räkna med ett gott tillflöde av jobb. Situationen för lärlingsanställningar skiljer sig dock åt beroende på vilken del av landet man befinner sig i.

Byggkonjunkturen fortsatt stark

Byggkonjunkturen är överlag fortsatt stark, något som landets rörmokare definitivt drar stor nytta av. Anledningen till den starka byggkonjunkturen är enligt arbetsförmedlingen den fortsatt höga befolkningstillväxten som sker i Sverige.

Bostadsbyggandet sker i en rasande fart till följd av just den snabbt ökande befolkningen. Bostadsbyggandet visar inte heller några tecken på att avta inom det närmsta året.

Det är inte bara byggandet av bostäder som växer snabbt. Även byggandet av lokaler och anläggningar väntas öka. Även här fyller rörmokarna en funktion i arbetet. Utöver det här finns det ett stort behov av renovering och effektivisering av energisystem.

Det här är särskilt aktuellt när det kommer till flerbostadshus, till exempel inom områden där miljonprogram är vanligt förekommande. Det här är ännu en anledning till att efterfrågan på rörmokare kommer att vara fortsatt hög.

Inom de närmsta fem och tio åren

Under närmsta 10 åren kommer efterfrågan på rörmokare att öka något, enligt yrkeskompassen.  Grunden till denna förutsägelse är även den det ökande bostadsbyggandet och den starka befolkningstillväxten. Samtidigt tar de återigen upp det ökade behovet och satsningarna på renovering samt effektivisering av energisystemen.

Tillgången på rörmokare

Tillgången på rörmokare ökar, men ökar inte i tillräcklig takt för att möta den växande efterfrågan. Utbildningen för att jobba som VVS-montör är, i gymnasiet, VVS- och fastighetsprogrammets populäraste linje. 

På längre sikt kan den ökande kompetensen leda till att efterfrågan och tillgången närmar sig en balans. Det här är dock under förutsättningen att de som utexamineras även får möjlighet att göra klart sin utbildning genom en lärlingsanställning.

Huruvida möjligheterna till lärlingsanställningar förbättras eller inte är alltså en avgörande faktor när det handlar om rörmokares framtid.

Saker man aldrig ska slänga i vasken – rörmokare varnar

2 jun 2016

Det är lätt hänt att man slänger något i vasken som inte alls ska vara där. Gör man det kan det dock leda till problem, och rörmokare landet runt har nog sett det mesta när det kommer till olämpliga saker som svenskar slänger i vasken.

Givetvis slänger man inte olämpliga saker i vasken med flit – snarare handlar det om att man inte är riktigt uppmärksam eller att man helt enkelt inte vet vad som är okej eller inte okej att slänga där.

Det finns ett par vanliga saker som svenskarna slänger i vasken. Erfarna rörmokare varnar för dem. Följande saker bör man vara försiktig med när man funderar på hur man ska göra sig av med dem.

Kaffesump

De flesta har troligtvis någon gång lagt kaffesump i vasken. Många är dock inte medvetna om att kaffesumpen kan vara en orsak till stora problem och stopp i rören. I alla fall när det förenas med stelnat fett. 

Vissa kanske har hört att kaffesump ska ha en förlösande effekt på röret och därmed rensa dem från olika typer av beläggningar. Detta är dock bara en myt, menar rörmokare. Istället kan man använda kaffesumpen som näring till rosorna, slänga den i komposten, eller helt enkelt bara kasta sumpen i papperskorgen.

Fetter och oljor

Att fetter och oljor kan orsaka problem i rören är ett fenomen som många kanske inte är medvetna om. Problemet uppstår när fettet stelnar i rören. Inte ens riktigt varmt vatten kan få bort en sådan hård, stelnad fettklump. Rörmokare råder att man häller av fettet i en burk och sedan kastar burken i soporna.

Råa ägg

Att hälla råa ägg i vasken kan orsaka problem när de blandas med vatten. Istället för att tillagas i stekpannan eller i kastrullen blir det istället en omelett i rören om tillräckligt mycket hett vatten tillförs.

Rörmokare råder att man helt enkelt bör slänga råa ägg i soporna.

Stearin

Många har nog någon råkat slänga stearin i vasken, antingen medvetet eller omedvetet. Att slänga stearin i vasken är enligt rörmokare något man bör undvika. Detta eftersom det lätt bildar proppar i rören.

Spackel, fogmassa och gips

Dessa saker kanske är uppenbara – men de bör verkligen inte hällas i vasken. Även om man är medveten om att det är dåligt för rören, kan det ju hända att man till exempel sköljer av spackelspaden i köket. Rörmokares råd är att man bör vara uppmärksam på detta.